Logo BIP

- Przedmiot działalności:

     49.31.Z transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
     49.39.Z transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany
     52.21.Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 
     79.11.B działalność pośredników turystycznych 
     79.90.B działalność w zakresie informacji turystycznej 
     45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem 
                  motocykli
     68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
     71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne 
     45.32.Z sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
                   z wyłączeniem motocykli
     73.12.D pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w
                   pozostałych mediach