Logo BIP

- Struktura własności spółki -

 Majatek spółki:

1.

Kapitał zakładowy
(opłacony w całości )

7 500 000,00 PLN

2.

Liczba akcji wszystkich emisji

750 000

3.

Wartość nominalna 1 akcji

10,00 PLN


Kapitał spółki:

   - Wysokość kapitału zakładowego - 7.500.000 zł
     Liczba akcji wszystkich emisji - 750.000
      Wartość nominalna akcji  - 10,00 zł.
      Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego - 7.500.000 zł 
     Nazwa serii akcji - A
      Liczba akcjii w danej serii - 750.000
      Akcje nie są uprzywilejowane

 Dane jedynego akcjonariusza:
      Skarb Państwa