- Ceny -

Bilet jednorazowy na odległość ponad 50 km - jest FAKTURĄCeny biletów  ( obowiązuje od 01 stycznia 2014 roku )
Uwaga!!!  Dotyczy wyłącznie komunikacji wykonywanej przez PKS Częstochowa S.A.


Zarządzenie Zarządu PKS Czestochowa S.A.Tabela nr 1 -  opłaty za przewozy na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej
                      i przyśpieszonej...Tabela nr 2 -  opłaty za przewozy na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji pośpie-
                       sznej...Tabela nr 3 -  opłaty za przewozy na podstawie biletów miesięcznych w komunikacji zwykłej
                         i przyśpieszonej... Tabela nr 4 -  opłaty za przewozy na podstawie biletów miesięcznych w komunikacji pośpiesznejTabela nr 5 -  opłaty za przewóz bagażu