Reklama

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Częstochowie posiada bogatą ofertę reklamową i zaprasza do współpracy. 

 

Reklama na dworcu autobusowym PKS Częstochowa.

Oferta dotyczy zamieszczania reklam w postaci folderów, plakatów, banerów umieszczonych  na ogrodzeniu dworca PKS w Częstochowie ul. Wolności 51/63.

Miejsce ekspozycji reklamy

Rodzaj
reklamy

Format
reklamy

cena netto

cena brutto

w tym 23% VAT

ogrodzenie dworca
PKS w  Częstochowie 

cena za 1 miesiąc ekspozycji
 

folder
plakat

baner

m2 25,00 zł za m2 30,75 zł za m2

 

Reklama na autobusie.

Nasza flota liczy 50 autobusów, które na co dzień poruszają się po trasach lokalnych i dalekobieżnych, przewozach szkolnych i okazjonalnych oraz dowozach pracowniczych.

Oferta dotyczy zamieszczenia reklamy na folii wyklejanej na tylną szybę lub cały tył autobusu. 

Miejsce ekspozycji reklamy

Rodzaj
 reklamy 

Format
reklamy

Cały tył autobusu

Tylna szyba autobusu

Boczna szyba autobusu

cena netto 

cena

netto

cena

netto

na zewnątrz
autobusu

minimalny czas emisji reklamy: 1 miesiąc

folia

zależnie od marki
i typu autobusu

406,50

162,61

81,30

 

Reklama w autobusie.

Oferta dotyczy zamieszczania reklam w postaci folderów lub plakatów wyklejanych w autobusie .

Miejsce ekspozycji reklamy

Rodzaj
 reklamy 

Format
reklamy

emisja 1-  tygodniowa 

emisja 2-  tygodniowa 

emisja 3-  tygodniowa 

emisja 4-  tygodniowa 

cena netto

cena netto

cena netto

cena netto

wewnątrz
autobusu

folder
plakat

A5  (148x210) 

2,75

3,90

5,55

6,95

A4 (210x297)

5,55

7,80

11,15

14,00

A3 (297x420)

11,15

15,70

22,30

27,90

 

 

 

Kontakt: 

e-mail: przewozy@pks-czestochowa.pl